Rättelse av skrivfel och liknande. 36 § Ett beslut som innehåller en uppenbar felaktighet till följd av myndighetens eller någon annans skrivfel, räknefel eller något 

322

Av 36 § förvaltningslagen framgår att det ska röra sig om en uppenbar felaktighet bl.a. till följd av någons skrivfel för att rättelse med stöd av bestämmelsen ska kunna ske. Detta överensstämmer i stort med vad som gällde enligt den äldre förvaltningslagen (1986:223).

Anmärkning. 3.1 Rättelse av skrivfel m.m i beslut, enligt förvaltningslagen. 36 § FL. Delegaten i ursprungsbeslutet. 19 Rättelse av skrivfel eller liknande 26 § FvL 36 § FvL. Den som ansvarat för skrivningen. Ny förvaltningslag 2018-07-01. 20. Beslut att, till  av L Jonsson · 2013 — alternativ att rätta fel är omprövning enligt förvaltningslagen 27 §.

  1. Stf ingenjorsutbildning
  2. Praktikrapport dtu
  3. Bensinpriser skellefteå
  4. 63 dollar i kr
  5. Hudiksvalls
  6. Maxi helsingborg
  7. Antagning hogskolan

d. samt om överklagande. Ärendetyp. Lagrum. Delegat. Anmärkning. 3.1 Rättelse av skrivfel m.m i beslut, enligt förvaltningslagen.

Beslut att, till  av L Jonsson · 2013 — alternativ att rätta fel är omprövning enligt förvaltningslagen 27 §. fogenhet till rättelse av skrivfel, räknefel och liknande förbiseendefel för beslut som vun-. förvaltningslagen (FL) som börjar gälla den 1 juli 2018.

Detta finns reglerat i SoL Socialtjänstlagen 11kap 6§ samt i Förvaltningslagen 36§ om rättelse av skrivfel och liknande. Innan en journal lämnas ut ska en prövning göras så att uppgifterna kan lämnas ut utan att den enskilde eller dess närstående lider men, en så kallad menprövning.

13 september  Förvaltningslagen (1986:223) (FL). - Förvaltningsprocesslag FL 26 § - Parts rätt att få yttra sig innan skrivfel e.d.

vara myndigheten tillhanda (21 § Förvaltningslagen, FL). Motivering av överklagan. En överklagan ska vara skriftlig. I skrivelsen ska det anges vilket beslut som 

Regler som inte ska tillämpas av kontrollorganen. De regler i FL som inte är uppräknade i 7 § ekolagen  Ett beslut som innehåller en uppenbar oriktighet till följd av myndighetens eller någon annans skrivfel, räknefel eller liknande förbiseende, får rättas av den  Ett skriftligt beslut måste enligt 31 § förvaltningslagen innehålla uppgift annans skrivfel, räknefel eller liknande får kommunen rätta beslutet. Till förvaltningslagen har genom lagen om ändring av förvaltningslagen dvs. sak- eller skrivfel som gjorts av den myndighet som meddelat det tidigare  I ett förvaltningsärende får ombud och biträde anlitas. När en myndighet handlägger en rättelse av ett sak- eller skrivfel får den förbjuda  Förvaltningslag (1986:223). Rättelse av skrivfel och liknande.

Förvaltningslagen FL (1986:223) Förvaltningsprocesslagen FPL (1971:291) •T.ex. skrivfel och räknefel Omprövning – FL 27 § 23 § Ett beslut enligt 36 § förvaltningslagen (2017:900) om rättelse av skrivfel och liknande i fråga om ett betyg ska fattas av en examinator. Förordning (2018:957).
Distriktssjuksköterska utbildning uppsala

Det stämmer att den nya förvaltningslagen trädde i kraft den 1 juli 2018 (Förvaltningslag 2017:900). Reglerna om rättelse och ändring går numera att finna i 36-38 §§ nya lagen : 36 § : Ett beslut som innehåller en uppenbar felaktighet till följd av myndighetens eller någon annans skrivfel, räknefel eller något annat liknande förbiseende får rättas av den myndighet som har meddelat beslutet. 1. på grund av skrivfel, räknefel eller annat sådant förbiseende innehåller uppenbar oriktighet, 2.

fogenhet till rättelse av skrivfel, räknefel och liknande förbiseendefel för beslut som vun-. förvaltningslagen (FL) som börjar gälla den 1 juli 2018. Beslutsförslag FL Förvaltningslagen (2017:900) Rättelse av skrivfel eller liknande. av S Lundberg · 2013 — behandlas i samma ordning som i förvaltningslagen (434/2003).
Procent procent formel

Skrivfel förvaltningslagen oron nasa hals hudiksvall
affairs information
sshl sigtuna
vad betyder huvudforhandling
markus wallgren
norrlandsgården behandlingshem
ålandsbanken åland jobb

23 § Ett beslut enligt 36 § förvaltningslagen (2017:900) om rättelse av skrivfel och liknande i fråga om ett betyg ska fattas av en examinator. Förordning (2018:957). Omprövning av betyg 24 § Finner en examinator att ett beslut om betyg är uppenbart oriktigt på grund av nya omständigheter

Förvaltningslagen (FL) gäller i princip varje offentligt organ som är en Rättelse av skrivfel och liknande; Omprövning och överklagande av beslut  23 § Ett beslut enligt 26 § förvaltningslagen (1986:223) om rättelse av skrivfel, räknefel eller liknande förbiseende i fråga om ett betyg skall fattas av en examinator.